Pani Drektor DOK przedstawia tekst, który jest w artykule ponizej

Dębnowski Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność kulturalną i oświatową na terenie miasta i gminy Dębno.
Jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń artystycznych, a swoje cele i zadania realizujemy poprzez następujące formy pracy:

  • prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego;
  • organizację imprez takich jak: koncerty, przeglądy, festiwale, konkursy, recitale, prezentacje, wystawy, seanse filmowe, bale, festyny, i inne;
  • prowadzimy edukację muzyczną;
  • organizujemy imprezy estradowe i artystyczne z udziałem artystów profesjonalnych;
  • prowadzimy własną i zlecona działalność techniczną, polegającą na zapewnieniu oświetlenia, nagłośnienia, sceny lub dekoracji;
  • organizujemy imprezy zlecone - okolicznościowe i inne;
  • oferujemy usługi fotograficzne, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne i inne

Ośrodek pełni w społeczeństwie rolę integracyjną, współpracuje z wieloma firmami i osobami fizycznymi, włączamy się w organizację wielu ważnych dla miasta wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych.
Za priorytet DOK stawia sobie edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, dlatego w Ośrodku działa wiele sekcji i kół zainteresowań, które prowadzą wykwalifikowani instruktorzy.