Przedstawieni członkowie kadry pracowniczej w dwóch rzędach,  opis poniżej w artykule